Szolgáltatások

Projektmenedzsment feladatok ellátása

  • A projektmegvalósítás irányítása, folyamatos kapcsolattartás a szállítókkal, kivitelezőkkel, és egyéb résztvevőkkel, beleértve az esetleges konzorciumi partnerek, vagy továbbadott támogatásban részesülő partnerek projektelemeit is;
  • Az elvégzett szolgáltatási és kivitelezési feladatok eredményességének bizonylat alapú ellenőrzése a kivitelezés műszaki ellenőrzését végző szakértőkkel együttműködésben;
  • Szakmai és megfelelőségi (nem jogi természetű) segítségnyújtás szerződések megkötéséhez, szakmai javaslattétel szerződés-módosításokra;
  • Pénzügyi, jogi, kommunikációs és tájékoztatási feladatok irányítása, koordinálása;
  • A projekt költségvetésének folyamatos aktualizálása, nyomon követése;
  • Közreműködés a projekt előrehaladási jelentések (PEJ) elkészítésében, a projektdossziék ellenőrzése;
  • Aktív részvétel auditokon, helyszíni ellenőrzéseken, az ehhez kapcsolódó előkészítő és utómunkákban;
  • Egyéb, a projekt sikeres menedzselése és előrehaladása érdekében megkívánt szervezési feladatok;
  • Folyamatos és rendszeres részvétel a projekt-munkacsoport ülésein;
  • Közreműködés a projekt záró ellenőrzésében és a szabályos elszámolás biztosításában;