Szolgáltatások

Belső ellenőrzés

A Draco Consulting Kft. belső ellenőrzési feladatai során a köztulajdonban álló gazdasági társaságnak belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében közreműködik, amely a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos megfelelés, a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében azt a célt szolgálja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság

  1. a működése és gazdálkodása során a tevékenységét gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa végre,
  2. az elszámolási kötelezettségeit teljesítse,
  3. megvédje az erőforrásait a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól,
  4. működésével kapcsolatosan megfelelő, pontos és naprakész információ álljon rendelkezésre,
  5. biztosítsa a jogszabályi előírásoknak megfelelő, szabályozott, átlátható és etikus működését,
  6. védje a tulajdonos(ok) és az ügyfelek érdekeit,
  7. kezelje a köztulajdonban álló gazdasági társaság kockázatait, különös tekintettel az integritás kockázatokra.

A Draco Consulting Kft. által delegált belső ellenőrzést végző személy a tevékenységét a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének alárendelve végzi. Az ellenőrzési feladatellátás során az éves ellenőrzési terv szerint lefolytatott belső ellenőrzési vizsgálatokról ellenőrzési jelentést készít, a belső ellenőrzési feladatokat az éves tervben rögzített formában hajtja végre.