Szolgáltatások

Egyéb közbeszerzési tanácsadás

Hosszabb távú – rendszerint átalánydíjas – megbízásaink keretében a közbeszerzési eljárások komplex lebonyolításán túlmenően folyamatos tanácsadást végzünk az alábbiak szerint:

  • Megbízóink illetékes szakemberei, vezetői részére folyamatos rendelkezésre állás keretében szakmai tanácsot nyújtunk, a feltett kérdéseket szóban, vagy – igény esetén – írásban megválaszoljuk;
  • A Kbt. és kapcsolódó jogszabályok értelmezésével kapcsolatban szakmai állásfoglalást készítünk;
  • Összetettebb feladatok esetén személyesen veszünk részt szakmai konzultációkon, értekezleteken és képviseljük a Megbízó érdekeit;
  • A megbízói igények és a szakmai követelmények megismerése után, javaslatot teszünk a beszerzési eljárás módjára, a lebonyolítás menetére, ütemére, és annak várható időigényére;
  • Jogszabályok által előírt ajánlatkérői kötelezettségeket mind a közbeszerzési eljárások, mind pedig a központosított közbeszerzés keretébe tartozó esetekben is teljesítjük;
  • Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadói feladatokat látunk el;
  • Közbeszerzési oktatásokat, prezentációkat tartunk;
  • Közbeszerzési Szabályzat készítését vállaljuk;
  • Közbeszerzési pályázatok figyelését és szűrését végezzük a Megbízó igényei szerint;